TO MILKO πΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΣΤΟ BIG HOOPS
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία «RASCAL A.E.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την επωνυμία «THE MILKO BIG HOOPS» (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και είναι δεκατεσσάρων (14) ετών και άνω, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 17.10.2016 στις 1.00 μ.μ. και λήγει την 30.11.2016 στις 23:59 μ.μ.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να μπει στον ιστότοπο www.milko.gr/bighoops (ο «Ιστότοπος») για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια καλείται να δει τις οδηγίες, να καταχωρήσει ένα όνομα (nickname) και να παίξει. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πετύχει και τις 5 βολές καλαθοσφαίρισης, ενώ έχει δυνατότητα για 3 επιπλέον βολές στο σύνολο σε περίπτωση που αστοχήσει. Όσοι συμμετέχοντες ευστοχήσουν και στις 5 βολές, τότε λαμβάνουν αμέσως νικητήριο μήνυμα που τους ενημερώνει για το δώρο τους. Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής, για να μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα στο δώρο τους. Αντίστοιχα όλοι οι συμμετέχοντες, είτε έχουν ευστοχήσει και στις 5 βολές ή όχι, καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για να συμμετάσχουν στην κλήρωση του Διαγωνισμού. Μόλις συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία τους ολοκληρώνεται με επιτυχία η συμμετοχή τους και μπαίνουν στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής στην κλήρωση καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

4. Σε περίπτωση ευστοχίας και στις 5 βολές, τα δώρα που δίνονται είναι τα ακόλουθα:
• 50 μπάλες μπάσκετ υπογεγραμμένες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,
• 50 καπέλα με το σήμα του Μilko υπογεγραμμένα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,
• 40 τσάντες πλάτης με το σήμα του Μilko υπογεγραμμένα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο,
• 20 μπάλες μπάσκετ,
• wallpaper downloadable με φωτογραφία και υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το nickname τους.

5. Στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία συμμετοχής τους, μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη τριών (3) συνολικά τυχερών και τριών (3) επιλαχόντων για την περίπτωση που κάποιος τυχερός αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει να το παραλάβει, για οποιοδήποτε λόγο, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση ή αν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί του στα στοιχεία συμμετοχής που έχει δηλώσει για περισσότερες από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του Διαγωνισμού ή αν η συμμετοχή του τυχερού στο Διαγωνισμό ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα λόγω παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού.
Οι τυχεροί θα κερδίσουν από ένα PLAYSTATION 4 μαζί με το παιχνίδι Take Two NBA 2K17 (Greek) PS4 Game. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01.12.2016 στις 13:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής.

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών, δε μεταβιβάζονται και μπορούν να αλλάξουν ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή των δώρων, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

7. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν την ημέρα της κλήρωσης στον Ιστότοπο, καθώς και στην επίσημη σελίδα του Milko στο Facebook, μέσω facebook post. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν και από την Διοργανώτρια σχετικά για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους.

8. Για την παραλαβή του δώρου του κάθε τυχερός πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει τα στοιχεία που έχει δηλώσει, ενώ κάθε τυχερός έως 18 ετών πρέπει να επιδείξει και έγγραφη συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση ή ακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

10. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στην Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

11. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική (α) για την προβολή και χρήση εν γένει του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, και (β) για την χρήση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικών τους σκοπών, αναφέροντας και μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία αυτός θα μπορεί να ζητά τον τερματισμό της επικοινωνίας, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των δώρων του Διαγωνισμού.

12. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Τυχόν καταχωρήσεις και σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server).

14. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

15. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητάς της ελέγχου, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο όπως και η κατάθεση των παρόντων όρων.

17. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

18. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.
ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙσΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ
BIG HOOPS ME TON ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ.