ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ MILKO.GR
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με το διακριτικό τίτλο "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "Διοργανώτρια"), σε συνεργασία με την εταιρία "RASCAL A.E.", η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "Διαφημιστική"), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την επωνυμία "Choose Your Bro" (ο "Διαγωνισμός") ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 17.05.2016 στις 7.00 μ.μ. και λήγει την 20.05.2016 στις 4.00 μ.μ. για το event της Θεσσαλονίκης, και την 27.05.2014 στις 4.00 μ.μ. για το event της Αθήνας.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να μπει στον ιστότοπο www.milko.gr/choose_your_bro (ο "Ιστότοπος") για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια καλείται να πατήσει την ένδειξη "ΞΕΚΙΝΑ", ώστε αυτομάτως να ξεκινήσει στην οθόνη να κινείται ο αριθμός 3. Στόχος του συμμετέχοντα είναι να σταματήσει πατώντας στην ένδειξη "choose your bro" ο αριθμός 3 σε μία θέση. Ο αριθμός 3 θα σταματήσει πριν ή μετά τον σταθερό αριθμό 4, που επίσης εμφανίζεται από την αρχή του παιχνιδιού στην οθόνη. Μόλις ο αριθμός 3 σταματήσει, εμφανίζεται μήνυμα πως ο συμμετέχων "ανήκει" στην ομάδα του Γιάννη ή του Θανάση Αντετοκούνμπο ανάλογα με τη θέση που θα σταματήσει ο αριθμός 3, πριν ή μετά από το 4, δηλ. 3 4 για την ομάδα του Γιάννη και 4 3 για την ομάδα του Θανάση. Οι ως άνω αριθμοί αντιστοιχούν στους αριθμούς που φέρουν οι φανέλες εκάστου των ανωτέρω καλαθοσφαιριστών στις ομάδες που αγωνίζονται. Σε αυτό το σημείο ο παίκτης καλείται να πατήσει την ένδειξη "ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ" για να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία του ολοκληρώνεται με επιτυχία η συμμετοχή του και μπαίνει στην κλήρωση του δώρου του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους λαμβάνουν επιβεβαιωτικό email με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους και το δώρο του Διαγωνισμού.

4. Οι τυχεροί αναδεικνύονται με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:
• 20.05.2016 στις 4μμ για το event της Θεσσαλονίκης
• 27.05.2016 στις 4μμ για το event της Αθήνας
Συνολικά θα αναδειχθούν πέντε (5) τυχεροί και πέντε (5) αναπληρωματικοί για το event της Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου στο Nick Galis Hall (Αλεξάνδρειο Μέλαθρον) στις 3.30μμ, και πέντε (5) τυχεροί και πέντε (5) αναπληρωματικοί για το event της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29.05.2016 στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνη Τρίτση (Γκράβα) στις 5.30μμ. Οι τυχεροί θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μία σειρά από δοκιμασίες μπάσκετ, οι οποίες θα λάβουν χώρα πριν/ μετά από τον κύριο αγώνα στο γήπεδο Milko και στα 2 event, ώστε να αναδειχθεί από τους προπονητές ο ικανότερος για την επόμενη φάση. Ένας νικητής από κάθε πεντάδα θα καθίσει στον πάγκο του Γιάννη ή του Θανάση Αντετοκούνμπο και θα παίξει στο 2ο ημίχρονο στον βασικό αγώνα των event.

5. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών, δε μεταβιβάζονται και μπορούν να αλλάξουν ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. Οι τυχεροί θα πρέπει να καλέσουν έως την ίδια μέρα στο τηλ. 8001175800 (Κέντρο Ενημέρωσης της Διοργανώτριας), χωρίς χρέωση, για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δώρο τους, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα σ’ αυτό.

6. Για την παραλαβή του δώρου του κάθε τυχερός πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει τα στοιχεία που έχει δηλώσει, ενώ κάθε τυχερός έως 18 ετών πρέπει να επιδείξει και έγγραφη συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

7. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση ή ακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

8. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο "Νόμος"), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στην Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

9. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική (α) για την προβολή και χρήση εν γένει του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, και (β) για την χρήση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικών τους σκοπών, αναφέροντας και μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία αυτός θα μπορεί να ζητά τον τερματισμό της επικοινωνίας, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των δώρων του Διαγωνισμού.

10. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server).

12. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

13. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητάς της ελέγχου, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο όπως και η κατάθεση των παρόντων όρων.

15. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

CHOOSE YOUR BRO

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΞΕΚΙΝΑ

ΜΠΕΣ ΣΤΟ ROSTER

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
Συμπλήρωσε τον κωδικό ασφαλείας που βλέπεις
ΕΙΣΑΙ BRO!
Λογικα εχεις ηδη λαβει ενα email me τις αναλυτικεσ οδηγιεσ για την συμμετοχη σου στο antetokoumbros streetball event. ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ!
3
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ
ΔΕΣ PHOTOS + VIDEOS ΑΠΟ
ANTETOKOUNBROS heraklion
ANTETOKOUNBROS THESSALONIKI
ANTETOKOUNBROS ATHENS
ΠΑΙΞΕ BASKET ΜΕ ΤΟΥΣ
ANTETOKOUNBROS kai to milko
22/5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Nick Galis Hall (Αλεξάνδρειο Μέλαθρον)
29/5 ΑΘΗΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ (ΓΚΡΑΒΑ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 5.30μμ

ΔΕΣ ΤΟ ΧΑΡΤΗ