ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Προοίμιο

Η παρούσα ιστοσελίδα www.milko.gr (η «Ιστοσελίδα») προσφέρεται από την ανώνυμη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («ΔΕΛΤΑ»). Για την ΔΕΛΤΑ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αποδέχεστε τις πρακτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3. Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε για Εσάς

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Επιλέγοντας να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αυτής, μπορεί να κληθείτε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά του, τη διεύθυνσή του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου του. Η παράθεση όλων των παραπάνω στοιχείων και προαιρετική.

4. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Εφόσον γνωστοποιηθεί στην ΔΕΛΤΑ η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, αυτή θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή τέτοιου είδους δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της.

5. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Εφόσον δοθεί ειδική συγκατάθεση του χρήστη, η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

6. Εγγυήσεις για την Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο απαιτείται από τον νόμο.

7. Αποδέκτες

Όπου παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το κάνουμε με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα μέρη, συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του GDPR. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΔΕΛΤΑ στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

8. Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης

Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασίας της ιδιωτικής σα ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων. Τα plug-ins διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένα στην Ιστοσελίδα μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

9. Σύνδεση με άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις Πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν, πριν εισαγάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

10. Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα Πρόσβασης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες η ΔΕΛΤΑ θα προβεί άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού 679/2016). Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε άμεσα και τρίτα μέρη - αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα Δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού 679/2016).
Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό (άρθρο 21 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Περιορισμού. Δικαιούσθε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Δικαιούσθε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3 (Τ.Κ. 115 23) Αθήνα, (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η ΔΕΛΤΑ θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή της.

11. Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

12. Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας ή με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση ……………………… Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την κα Μερόπη Δράκου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο m.drakou@netbull.gr .

13. Ενημέρωση & Αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12/12/2018. Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.